Rozwój grafomotoryczny u dzieci

Pismo stanowi jeden z najważniejszych elementów codziennego funkcjonowania. Rozwijanie umiejętności z zakresu grafomotoryki ma olbrzymie znaczenie i warto wiedzieć, jak powinien przebiegać prawidłowy rozwój tego rodzaju umiejętności u dzieci. Istnieje naprawdę wiele szkół terapeutycznych, które wykorzystują oddziaływania w zakresie rysowania oraz pisma w terapii zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń uwagi oraz całościowych zaburzeń rozwojowych u dzieci.

Kiedy dziecko zaczyna pisać…

Wskazuje się, że w rozwoju dziecka nabycie umiejętności pisania nie powinno przekraczać 6. roku życia. W tym okresie dziecko powinno nabyć wystarczające umiejętności, które pozwolą na gotowość szkolną i tym samym umożliwią dzieciom realizację edukacji na poziomie szkoły podstawowej. Grafomotoryka jako dziedzina psychologii skupia się przede wszystkim na badaniu rozwoju dziecka oraz korekcji różnego rodzaju zaburzeń związanych z rozwojem pisma. Powszechne we współczesnych czasach jest występowanie zaburzeń takich jak m.in. dysgrafia. Często tego rodzaju zaburzeniom towarzyszy nadpobudliwość ruchowa lub deficyty uwagi.
Na czym skupia się ocena pisma?

Dziecięca grafomotoryka skupia się nie tyle na ścisłych funkcjach pisma, a raczej na integracji elementów rozwoju pisma z całościowym rozwojem dziecka. Dlatego też ocenie poddawane są przeróżne elementy, takie jak:
• Motywacja dziecka do pisania,
• Utrzymywanie uwagi przy pisaniu,
• Nastrój dziecka związany z pisaniem,
• Negatywne przekonania oraz emocje związane z pisaniem.
Oddziaływania na reakcjach dzieci na wymuszoną czynność pisania pozwala skutecznie wspierać rozwój i leczyć zaburzenia rozwojowe.